HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Trường mầm non Vĩnh Thái tổ chức hội nghi viên chức lao động
Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo Nha Trang, chiều ngày 19/11/2021, trường mầm non Vĩnh Thái  tổ chức Hội nghị viên chức lao động năm học 2021-2022 nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.  Đến dự chúc mừng Hội nghị có đại diện Hội cha mẹ học sinh và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  nhà trường.
Đại hội chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Thực hiện Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) “Về thi hành điều lệ Đảng”; Kế hoạch số 43-KH/ĐU, ngày 22/02/2022 về việc triển khai kế hoạch Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Chi ủy trường mầm non Vĩnh Thái xây dựng kế hoạch Đại hội của chi ủy nhiệm kỳ 2022- 2025
Video