Cấp ủy
  13/05/2022 10:53        

Cấp ủy trường Mầm Non Vĩnh Thái

Ban chi ủy trường Mầm Non Vĩnh Thái gồm 03 đồng chí

1/ Trương Thị Thu Thủy:  Bí thư chi bộ

2/ Trần Thụy Hoàng Liên:  Phó bí thư

3/ Hồ Thị Thanh Thúy: Ủy viên

 
Video