TỔ CHUYÊN MÔN
  13/05/2022 10:46        

Các thành viên tổ chuyên môn trường Mầm non Vĩnh Thái

Các thành viên tổ chuyên môn trường Mầm non Vĩnh Thái

TỔ NHÓM TRẺ VÀ MG 5-6 TUỔI

Nguyễn Thị Thúy Vân – TTCM            

Trương Thị Ngọc Trâm – TPCM

Trần Thụy Hoàng Liên – Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Liên – Thủ Quỷ

Kiều Thị Cẩm Lệ

Phạm Xuân Thị Thái Hoàng

Hồ Thị Thanh Mai

Lê Thị Hoàng Uyên

 

TỔ MG 3-4 TUỔI VÀ 4-5 TUỔI

Hồ Thị Anh Thanh – TTCM

Trần Thị Thu Trang – TPCN

Hồ Thị Thanh Thúy – Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Huệ

Phùng Ngọc Ánh Trinh

Nguyễn Thị Hồng Luyên

Nguyễn Thị Hương Giang

Ngô Trần Thảo Nguyên

 
Video