CHI BỘ
  13/05/2022 10:48        

Chi Bộ Trường Mầm Non Vĩnh Thái

Chi Ủy gồm 10 đồng chí Đảng viên

1. Đồng chí: Trương Thị Thu Thủy             - Bí thư 

2. Đồng chí: Trần Thụy Hoàng Liên            - P. Bí thư

3. Đồng chí: Hồ Thị Thanh Thúy                - Ủy viên

4. Đồng chí: Hồ Thị Anh Thanh                  - Đảng Viên

5. Đồng chí: Hồ Thị Thanh Mai                   - Đảng Viên

6. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Liên             - Đảng Viên

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Vân             - Đảng Viên

8. Đồng chí: Trương Thị Ngọc Trâm            - Đảng Viên

9. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Sang              - Đảng Viên

10. Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Hằng              - Đảng Viên

 
Video