13/05/2022 10:40        

Nhà trường thông báo các khoản thu đầu năm học 2021-2022

       

Để việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong năm học 2021-2022, đạt hiệu quả cao, nhà trường dự kiến các khoản thu theo quy định và một số đồ dùng thu hộ phục vụ cho các hoạt động của trẻ. Sau khi tham khảo giá cả của từng mặt hàng, nhà trường đã tiến hành họp triển khai đến Liên tịch, phụ huynh học sinh;

Căn cứ nội dung cuộc họp liên tịch nhà trường và ý kiến thống nhất của Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 28/10/2021;

Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo Nha Trang về đồng phục học sinh và các khoản thu đầu năm;

Phụ huynh và nhà trường có sự thỏa thuận và thống nhất về các khoản thu cho năm học 2021-2022 như sau:

I. Khoản thu bắt buộc

- Tiền học phí: 45.000 đ/tháng/trẻ

Không thu học phí đối với trẻ em học mẫu giáo HKI (Tương đương 5 tháng) theo tinh thầm Nghi quyết 120/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 Của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

II. Tạm thu các khoản theo thỏa thuận

1. Tiền ăn (kể cả ăn sáng và chất đốt): 30.000 đ/ngày/trẻ

Ngoài ra có thể phục vụ cho trẻ trong những hoạt động  như tiệc Buffel, liên hoan, trung thu... được tính thêm từ 1 đến 3 phiếu ăn/1 lần tổ chức.

2. Tiền  hỗ trợ hoạt động bán trú: 45.000 đ/tháng/trẻ

3.Tiền phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ngày thứ bảy (Có ăn sáng):  70.000 đ/1 ngày  (Không bắt buộc)

4. Tiền phục vụ ăn sáng (5 ngày/tuần): 120.000 đ/tháng/trẻ

5. Tiền phục vụ bán trú (không ăn sáng): 150.000 đ/tháng/trẻ

III. Các khoản thu hộ phụ huynh

Gồm các loại vở, sổ bé, sổ theo dõi sức khỏe của trẻ theo độ tuổi

Riêng đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt, học tập như: Ca, gối, muỗng, bút chì, màu sáp, sáp nặn...Phụ huynh học sinh tự nộp hoặc phối hợp với Chi hội cha mẹ  học sinh nhóm/lớp để chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sinh hoạt và vui chơi

 IV. Quỹ BĐDCMHS thu theo Thông tư 55/2011-BGDĐT ngày 22/11/2011 nộp cho chi hội cha mẹ học sinh các lớp, sau đó trích nộp cho BCH hội CMHD trường để quản lý  thu chi theo quy định.

         Kính  thông báo đến quý phụ huynh được biết./.

         

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                  

                                                                                                                                   Đá ký và đóng dấu

 

                                                                                                                             Trương Thị Thu Thủy

 

 

      

                                   

 

  

 

 

 

 
Video