13/05/2022 10:19        

Công khai danh sách số trẻ năm học 2021-2022

PHÒNG GDĐT NHA TRANG            
TRƯỜNG MN VĨNH THÁI            
DANH SÁCH  TRẺ 3-4 TUỔI THÁNG NĂM HỌC 2021-2022
Giáo viên chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Thị Hồng Luyên
                   
TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Họ tên cha Nghề
 nghiệp
Họ tên mẹ Nghề
nghiệp
Tên chủ hộ Địa chỉ
 gia đình
01 Lê Thiên An 18/2/2018 Lê Tuấn Quốc nhân viên Lương Thi Thúy nhân viên Lê Quốc Tuấn Thủy Tú- Vĩnh Thái
02 Lương Khánh An 3/10/2018 Lương Ngọc Sơn LĐTD Ngô Nhã Uyên làm tóc Lương Ngọc Sơn Đồng Nhơn- vĩnh Trung
03 Phạm Bá Việt Anh 25/1/2018 Phạm Bá Thắng LĐTD Nguyễn Thị Thùy Trang nội trợ Phạm Bá Thắng Thủy Tú- Vĩnh Thái
04 Trần Ngọc Khả Doanh 14/5/2018 Trần Văn Đáp công nhân Phan Thị Tâm công nhân Trần Văn Đáp tổ 15 Đường  Đệ- Vĩnh Hòa
05 Lê Thị Ngọc  Hân 25/3/2018 Lê Văn Thế cơ khí Nguyễn Thị Hiền nội trợ Lê Văn Thế Thủy Tú- Vĩnh Thái
06 Đặng Tiến Hưng 19/7/2018 Đặng Tiến Đạt LĐTD Phan Thị Quang Diên y tế Huỳnh Thị Rý Thái Thông
07 Võ Ngọc Thiện  Hữu 19/3/2018 Võ Phan Nhật Khoa công nhân Nguyễn Thị Hồng công nhân Võ Phan Nhật Khoa  115/17/1 Phương Sài- Phương Sơn 
08 Nguyễn Trần Bảo Khang 14/8/2018 Nguyễn Bảo Trung công nhân Trần Thị Thanh Lam công nhân Nguyễn Bảo Trung KTĐ cư Thủy Tú
09 Hồ Vĩnh  Khang 22/9/2018 Hồ Huy Thịnh LĐTD Trần Thi Thu Trang giáo viên Hồ Huy Thịnh Thái Thông
10 Đinh Nguyên Bảo Khang 11/8/2018 Đinh Tiến Duy LĐTD Nguyễn Thị Bích Loan LĐTD Đinh Tiến Duy Vĩnh Xuân
11 Nguyễn Phi  Lâm 18/12/2018 Nguyễn Minh Hậu LĐTD Ngô Trần Thảo Nguyên giáo viên Ngô Trần Thảo Nguyên tổ 36 thôn Võ Diên- Diên An- Diên Khánh
12 Phan Nhật Thiên Lộc 10/5/2018 Phan Nhật Nam lái xe Trần Thị Thu Trang nội trợ Phan Nhật Nam KTĐ cư Thủy Tú
13 Phạm Nguyễn Kim  Ngân 9/4/2018 Phạm Tiến Đạt Lái xe Nguyễn Thị Thu Trang nội trợ Phạm Tiến Đạt Thủy Tú- Vĩnh Thái
14 Hồ Khánh Ngân 12/8/2018 Hồ Thi Tiểu Tài xế Phạm Thị Thanh Trâm công nhân Hồ Thi Tiểu Thái Thông
15 Nguyễn Huỳnh Khánh  Ngọc 19/3/2018 Nguyễn Phú Lộc công nhân     Nguyễn Phú Lộc Thủy Tú- Vĩnh Thái
16 Lê Nhật Bảo Nguyên 12/11/2018 Lê Việt Kỹ sư cơ khí Lê Thị Thúy Ngân KT Lê Việt Thủy Tú- Vĩnh Thái
17 Võ Ngọc Bảo Nhi 12/10/2018     Võ Thị Thu Thảo nội trợ Võ Minh Trung Thủy Tú- Vĩnh Thái
18 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 10/11/2018 Nguyễn Ngọc Hải tài xế Nguyễn Thiị Thìn thợ cắt tóc Nguyễn Ngọc Hải Đất Lành
19 Nguyễn Nhất Phong 25/12/2018 Nguyễn Văn Kim Buôn bán Lê Thị Hoài Thương buôn bán Nguyễn Văn Kim Thủy Tú- Vĩnh Thái
20 Nguyễn Lâm Thiên Phúc 5/2/2018 Nguyễn Văn Thoại thợ sơn Lâm Quỳnh Ái Như Thợ may Nguyễn Văn Thoại Thủy Tú- Vĩnh Thái
21 Phan Công Thiện 28/7/2018 Phan Công Biện viên chức Lê Thị Nhị công nhân Phan Công Biện Thủy Tú- Vĩnh Thái
22 Nguyễn Ngọc  Trang 8/4/2018 Nguyễn Đức Hòa LĐTD Nguyễn Thị Ngọc Diễm nội trợ Nguyễn Đức Hòa Thái Thông
23 Phạm Lê Bích Trâm 20/10/2018 Phạm Văn Toan LĐTD Lê Thị Huệ công nhân Nguyễn Thị Hút Thái Thông
24 Trần Ngọc Bảo Trâm 2205/2018 Trần Thanh Tuấn điện lạnh Nguyễn Thị Thu Trang nhân viên Trần Thanh Tuấn 71 Miếu Bà-Xuân Sơn- Vĩnh Thạnh
25 Cao Thành Trung 18/6/2018 Cao Thanh Tấn công nhân Trần Thị Thùy Trinh nội trợ Cao Thanh Tấn Thủy Tú- Vĩnh Thái
26 Võ Trần Nhã Uyên 22/8/2018 Võ Đình Nghĩa Lái xe Trần Thị Nhật Vy nội trợ Võ Đình Nghĩa 77 đường Lien Hoa- Xuân Lạc- Vĩnh Ngọc
27 Nguyễn Phúc Trà Vy 28/12/2018 Nguyễn Phúc Hậu Tài xế Nguyễn Thị Thu Phương công nhân Nguyễn Phúc Hậu Thái Thông
28 Võ Thanh Vy 13/9/2018  Võ Thanh Lâm   KS điện lạnh   Bùi Thị Thơ  Buôn bán  Võ Quang Hồng   Thủy Tú
29 Nguyễn Võ Tường Vy 29/9/2018 Nguyễn Minh Hiếu đầu bếp Võ Thị Kim Thoa làm tóc Võ Minh Trung Thủy Tú- Vĩnh Thái
30 Phan Trang Thiên Ý 10/5/2018 Phan Nhật Nam lái xe Trần Thị Thu Trang nội trợ Phan Nhật Nam KTĐ cư Thủy Tú
             
  Tỏng số 30/17 Nữ          HIỆU TRƯỞNG 
                   
                   
            Trương Thị Thu Thủy
                   
PHÒNG GDĐT NHA TRANG            
TRƯỜNG MN VĨNH THÁI            
DANH SÁCH  LỚP 4-5 TUỔI A, THÁNG NĂM HỌC 2021-2022
Giáo viên chủ nhiệm:  Hồ Thị Anh Thanh- Phùng Ngọc Anh Trinh
                   
TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Họ tên cha Nghề
 nghiệp
Họ tên mẹ Nghề
nghiệp
Tên chủ hộ Địa chỉ
 gia đình
01 Nguyễn Thùy Anh 20/10/2017 Nguyễn Bá Nhì công nhân Phạm Thị Thu lđtd Nguyễn Bá Nhì Thủy Tú
02 Lê Nguyễn Hoàng  Anh 06/02/2017 Lê Bá Phương công nhân Nguyễn Thị Thanh Nga nhân viên Lê Bá Phương Vĩnh Xuân
03 Nguyễn Ngô Quỳnh Anh 8/1/2017 Nguyễn Văn Thanh nhân viên Ngô Thị Lệ Bảo Yến nhân viên Nguyễn Văn Thanh thủy tú
04 Đặng Gia Bảo 21/4/2017 Đặng Quyết Sáng công nhân Nguyễn Thị Trâm buôn bán Đặng Quyết Sáng Thái Thông 
05 Nguyễn Vương Chính 19/2/2017 Nguyễn Phúc Trần Cảnh làm nông Phạm Thị Hoài Nghĩa nhân viên khách sạn Phạm Thị Hoài Nghĩa Thủy Tú
06 Nguyễn Quang Dương 16/5/2017 Nguyễn Quang Hào CNV Lê Thị Kim Dung thợ may Nguyễn Quang Hào Thái Thông- Vĩnh Thái
07 Nguyễn Ngọc Linh Đan 08/11/2017 Nguyễn Quang Đạt công nhân Tổng Thị Trà Giang công nhân Nguyễn Quang Hào Lộc Thọ
08 Trương Thành Đạt 29/11/2017 Cao Thị Vương kỹ sư điện Cao Thị Vương công nhân Cao Thị Vương Đồng Rọ- Vĩnh Thái
09 Nguyễn Hữu Đạt 19/7/2017 Nguyễn Khương Khoa công nhân Đặng Thị Thuận LĐTD Nguyễn Khương Khoa Vườn Xoài- Vĩnh Xuân
10 Nguyễn Chí Kiên 26/6/2017 Nguyễn Thanh Oai LĐTD Nguyễn Trần Diệu Thanh kiểm soát Nguyễn Thanh Oai Thái Thông
11 Phan Nguyễn Tùng Lâm 3/11/2017 Phan Văn Dũng nhân viên Nguyễn Thi Thu CNV Phan Văn Dũng Thủy Tú
12 Lê Phạm Bảo Long 8/11/2017 Lê Ngọc Đặng Lái xe Phạm Thị Kim Linh giáo viên Lê Ngọc Đặng Thủy Tú- Vĩnh Thái
13 Phan Nhật Minh 6/7/2017 Phan Văn Tuân nhân viên Trần Thị Giang nội trợ Phan Văn Tuân 2c Sao Biển- Vĩnh Hải
14 Tạ Khánh My 15/7/2017 Tạ Tư Tuấn sửa xe Đặng Thị Tuyết Nhung công nhân Tạ Tư Tuấn Vĩnh Xuân
15 Phan Trần Hữu Nghĩa 3/9/2017 Phan Hữu Vương công nhân Trần Thị Ngọc Hương nội trợ Phan Hữu Vương Thủy Tú
16 Trần Hạo  Nhiên 18/1/2017 Trần Ngọc Sơn LĐTD La Thị Nhung công nhân Trần Ngọc Châu Thủy Tú
17 Nguyễn Huỳnh Nhật Qúy 20/3/2017 Nguyễn Phú Lộc công nhân Huỳnh Thị Kim Phát làm bếp Nguyễn Phú Lộc Thủy Tú
18 Dương Vũ Minh Quân 05/12/2017 Dương Vũ Minh Tiến kỹ sư Lê Thùy Linh Phương kế toán Dương Vũ Minh Tiến Thái Thông
19 Nguyễn Thành Tấn 29/3/2017 Nguyễn Văn Thinh công nhân Hồ Thị Thanh Thúy giáo viên Nguyễn Văn Thinh Thủy Tú- Vĩnh Thái
20 Mai Khả 25/12/2017 Mai Xuân Phú Kỹ sư Huỳnh Thị Nga nhân viên Mai Xuân Phú Thái Thông
21 Võ Trọng Tuấn 12/9/2017 Võ Trọng Thạch công nhân Nguyễn Thị Thạch Thảo nội trợ Võ Trọng Thạch Thái Thông
22 Cao Quang Tuệ 19/7/2017 Cao Văn Nghĩa nhân viên Phan Thị Tâm  nhân viên  Cao Văn Nghĩa  Thủy Tú 
23 Phạm Cát Tường 01/09/2017 Phạm Thái Bình hưu trí   nội trợ Phạm Thái Bình Thủy Tú
24 Nguyễn Tấn Thành 22/3/2017 Nguyễn Văn Vinh công nhân Nguyễn Thị Trà My công nhân Nguyễn Văn Vinh Thủy Tú
25 Nguyễn Đức Thiện 20/8/2017 Nguyễn Đức Tiến thợ sửa xe Nguyễn Thị Thanh Tâm chăn nuôi Nguyễn Đức Tiến Thái Thông
26 Hồ Ngô Chí Thiện 8/11/2017     Ngô Thị Phụng nội trợ Ngô Thị Phụng Thái Thông
27 Đặng Phạm Minh Thương 19/8/2017 Đặng Minh Trí công nhân Phạm Thị Ngọc Trinh công nhân Đặng Minh Trí thôn Trung- Vĩnh Phương
28 Lê Ngọc Bảo  Thy 03/12/2017 Lê Thanh Hòa công nhân Nguyễn Ngọc Huyền Trang buôn bán Lê Thanh Hòa Thủy Tú- Vĩnh Thái
29 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 18/4/2017 Nguyễn Tấn Công LĐTD Lê Thị Ngọc Thảo thợ may Nguyễn Tấn Công Núi Cấm 1
30 Lưu Ngọc Bảo Trâm 11/01/2017 Lưu Văn Tính Thợ hồ Dương Thị Ngọc Lan nội trợ Lưu Văn Tính Thủy Tú- Vĩnh Thái
31 Nguyễn Hoàng Ngọc Uyên 4/4/2017 Nguyễn Hoàng Út LĐTD Nguyễn Thị Ngọc Hạnh buôn bán Nguyễn Hoàng Út Thủy Tú- Vĩnh Thái
32 Đỗ Hoàng Thanh Vân 29/10/2017 Đỗ Quốc Huy LĐTD Nguyễn Thị Thu Thảo nhân viên Đỗ Quốc Huy Thái Thông 
33 Mai Phúc Vinh 30/11/2017 Mai Xuân Quỳnh bảo vệ Nguyễn Thị Ngọc Luyến buôn bán Mai Xuân Quỳnh Thủy Tú- Vĩnh Thái
                   
  Tổng số 33/12 Nữ          
             HIỆU TRƯỞNG 
                   
                   
            Trương Thị Thu Thủy
PHÒNG GDĐT NHA TRANG
TRƯỜNG MN VĨNH THÁI
           
DANH SÁCH  LỚP 5-6TUỔI A, THÁNG NĂM HỌC 2021-2022
Giáo viên chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Ngọc Liên- Kiều Thị Cẩm Lệ
                   
TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Họ tên cha Nghề
nghiệp
Họ tên mẹ Nghề
nghiệp
Chủ hộ Địa chỉ
gia đình
1 Lưu Nguyễn Hoàng  An 15/12/2016 Lưu Văn Tý Sơn nước Nguyễn Thị Thảo Uốn tóc Lưu Văn Tý  Thủy Tú
2 Nguyễn Hoàng  Anh 02/05/2016 Nguyễn Đức Thuận công nhân Đồng Thị Bích Nhi nội trợ Nguyễn Đức Thuận  Phước Tân
3 Nguyễn Quốc Công 17/02/2016 Nguyến Văn Chí Làm nông Huỳnh Thị Khánh Lê Công nhân Nguyễn Kia Thái Thông
4 Võ Trần Tiến  Đạt 15/02/2016 Võ Tấn Thành Thợ nhôm  Trần Thị Mi Ngâu  Nội trợ Võ Tạo Thái Thông
5 Ngô Gia Hân 30/03/2016 Ngô Anh Tuấn buôn bán Tôn Nữ Kim Anh buôn bán Ngô Anh Tuấn Thái Thông- Vĩnh Thái
7 Nguyễn Kim Huy 16/08/2016 Nguyễn Kim Luyến  Công nhân   Nguyễn Thị Thúy Vân  GV Nguyễn Kim Luyến  50 Đồng Nai 
6 Lê Tấn Hưng 12/05/2016 Lê Hiếu Thiện thợ cắt tóc Phạm Thị Ngọc Hương thợ may Lê Hiếu Thiện Thái Thông
9 Lê Tuấn Kiệt 20/04/2016 Lê Trần Anh Phong NV Nguyễn Thị Bích Duyên Nội trợ Lê Trần Anh Phong Thủy Tú
10 Lê Nhã  Kỳ 22/06/2016 Lê Trọng Cường nhân viên Phạm Thị Hoài Ân Nhân viên Lê Trọng Cường Thủy Tú
8 Nguyễn Hoàng Minh Khuê 19/08/2016 Nguyễn Hoàng Vũ  nhân viên Nguyễn Thị Hồng Tú Nhân viên Nguyễn Hoàng Vũ Vĩnh Xuân
11 Đặng Quỳnh Lam 08/05/2016 Đặng Minh Hoàng Lái xe Trịnh Thị Liền Buôn bán Đặng Minh Hoàng  Thủy Tú
12 Nguyễn Hải  Minh 01/08/2016 Nguyễn Duy Phương Công  nhân Đinh Thị Thu Hương  Nội trợ  Nguyễn Duy Phương  Thái Thông  
13 Nguyễn Thiên Minh 29/02/2016 Nguyễn Văn Linh Bộ đội Phạm Thị Bích Trâm kế toán Nguyễn Văn Linh Thủy Tú
14 Nguyễn Bảo  Ngọc 13/05/2016  Nguyễn Ánh Duy   Công nhân   Nguyễn Thị Phương Duyên  Nội trợ   Nguyễn Ánh Duy   Thủy Tú 
16 Trần Khánh Nguyên  06/10/2016 Trần Quốc Thảo Lái xe Tăng Thị Trang Thợ may Trần Quốc Thảo Thủy Tú
17 Lê Kim Nguyên  16/11/2016 Lê Văn Quang sửa xe Phan Thị Kim Duyên điều dưỡng Lê Văn Quang Thái Thông
18 Trần Ngọc  Nguyên  04/05/2016 Trần Ngọc Minh Kỹ sư XD Võ Thị Ngọc Ánh Nhân viên Trần Ngọc Minh Thái Thông
19 Phan Mai Thành Nhân 03/01/2016 Phan Đình Tuấn buôn bán Mai Thị Mỹ Hoa Buôn bán Phan Đình Tuấn Thủy Tú
34 Nguyễn  Minh Phú 30/11/2016 Nguyễn Nga công nhân Nguyễn Thị Đào Nội trợ Nguyễn Nga  Thủy Tú
20 Mai Thị  Phúc 12/01/2016 Mai Thanh Huy nhân viên Lê Thị Thanh Thủy Công nhân Mai Thanh Huy Thái Thông
35 Bùi Tấn Phúc 6/1/2016 Bùi Tấn Tìa   Ngô Thị Côi   Ngô Thị Côi Thủy Tú
21 Nguyễn Nhã Trúc  Phương 03/04/2016  Nguyễn Văn Thy   Kỹ sư XD   Đỗ Thị  Xuân   Kế toán  Đỗ Công Phong   Vĩnh Trung 
22 Nguyễn Xuân Phương Quỳnh 15/04/2016 Nguyễn Xuân Phương LĐTD Nguyễn Thị Bích Liên LĐTD Nguyễn Xuân Phương Thủy Tú
23 Trần Ngọc Thanh Tâm 28/02/2016 Trần Xuân Thành Bộ đội Trần Ngọc Thanh Tâm Du lịch Phạm Văn Phụng Thủy Tú
26 Lê Phước  Toàn 29/06/2016 Lê Ánh Phước  Lái xe   Phạm Thùy Trang  Giáo viên Phạm Lén  Thủy Tú
36 Phạm Trần Thiên  Thảo 4/8/2016 Phạm Trí Lái xe Trần Thi Lệ Lời Công nhân Phạm Trí tổ 15 VĐT- Vĩnh Hiệp
24 Nguyễn Trần Đức Thiện 08/01/2016 Nguyễn Minh Toàn thợ sơn Trần Thị Thảo My Nhân viên Nguyễn Minh Toàn Thủy Tú
27 Phạm Minh Triết 07/10/2016 Phạm Văn Trị LĐTD Võ Thị Huyền Linh LĐTD Phạm Văn Trị 16 Vĩnh Điềm Thượng
28 Nguyễn Đức Trọng 02/06/2016 Nguyễn Hữu Hòa công nhân Nguyễn Thị Thu Ly LĐTD Nguyễn Hữu Hòa Thái Thông
29 Lâm Quốc  Trường 24/06/2016  Lâm Quốc Toàn   LĐTD   Trần Thị Kim Yến  Nội trợ   Trần Văn Lương   Thủy Tú 
30 Võ Thanh  Vân 02/06/2016  Võ Thanh Lâm   KS điện lạnh   Bùi Thị Thơ  Buôn bán  Võ Quang Hồng   Thủy Tú
31 Nguyễn Thành Vinh 16/10/2016 Nguyễn Thành Tâm LĐTD Nguyễn Thị Kiều Loan nội trợ Nguyễn Thành Tâm  Thủy Tú
32 Bùi Huỳnh Phương Vy 29/02/2016 Bùi Tiến Toàn sửa xe Huỳnh Thị Ý Nhi kế toán Bùi Tiến Toàn Vĩnh Thạnh
33 Đinh Hoàng  Yến  03/07/2016 Đinh Văn Hoàng Công nhân Đỗ Thị Phượng  Kế toán Đinh Văn Hoàng  Thủy Tú
                   
  Tổng số:  33/ 14 Nữ            HIỆU TRƯỞNG 
                   
                   
              Trương Thị Thu Thủy
             
PHÒNG GDĐT NHA TRANG
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THÁI
DANH SÁCH  CÁC CHÁU MG 4-5 TUỔI B
Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Thu Trang-  GVHĐ
                   
TT Họ và tên học sinh Ngày
 sinh
Họ tên cha Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Họ và tên chủ hộ  Địa chỉ
Gia đình
01 Lê Bảo An 21/3/2017 Lê Văn Thôi LĐTD Nguyễn Thị Thanh Loan kế toán Lê Văn Thôi Thái Thông
02 Trần Khánh An 12/12/2017 Trần Văn Lộc công nhân Hồ Huỳnh Hải Triều giáo viên Trần Văn Lộc Vĩnh Thạnh
03 Nguyễn Trâm Anh 26/10/2017 Nguyễn Chí Hà NV NN Hà Thị Ngọc Huyền giáo viên Nguyễn Chí Hà Thái Thông
04 Lê Hoài Quỳnh Anh 06/2/2017 Lê Quốc Tuấn lái xe Lê Thị Ngọc Hân bán hàng Lê Quốc Tuấn Thái Thông
05 Phạm Minh  Hải 18/4/2017 Phạm Minh Hiệp Tự do Nguyễn Thị Thúy Trâm Nội trợ Nguyễn Đức Truyện Vĩnh Trung
06 Đỗ Ngọc  Hân 07/3/2017 Đỗ Văn Vũ CN xây dựng Trần Thiị Tuyết Trinh tạp vụ Đỗ Văn Vũ Vĩnh Trung
07 Lê Nguyễn Tuấn Hưng 0'6/6/2017 Lê Trung Huy nông Nguyễn Thị Thanh Nhàn nông Lê Trung Huy Đồng Nhơn- Vĩnh Trung
08 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 3/7/2018     Võ Lê Thảo My làm tóc Võ Lê Thảo My Thái Thông
09 Phạm Bảo  Khôi 13/02/2017 Phạm Minh Thành Cn Đặng Thị BBảo Trúc CN Đặng Văn Ái P. Hòa-NT
10 Nguyễn Hoàng Gia Ngân 24/11/2018 Nguyễn Bon CN Mai Thị Thu Thủy CN Nguyên Nông Thái Thông
11 Võ Lê Bảo Ngọc 14/11/2017 Võ Hữu Việt LĐTD Lê Thị Thanh Thúy LĐTD Võ Hữu Việt 18 Nguyễn Tất Thành-Phước Long
12 Nguyễn Khôi Nguyên 23/4/2018 Nguyễn Xuân Lợi CNV Nguyễn Thị Hồng Iên thợ may Nguyễn Xuân Lợi Thái Thông
13 Pham Tấn Vinh 19/3/2018 Phan Thanh Vũ CN Mai Thị Thu Hồng NV Phan Văn Mùi Ninh Tân-NH
14 Nguyễn Hoàng Yến 14/8/2017     Nguyễn Thị Ngọc Trang LĐTD Nguyễn Thị Ngọc Trang Thái Thông
15 Đặng Bảo Yến 09/9/2017     Đặng Thị Thnah Hiền CN Đặng Thnah Sẽ T thông- VT
                   
             
  Tổng số: 15/10 nữ         HIỆU TRƯỞNG
  Năm 2018: 4/2 nữ                
  Năm 2017:11/8 nữ                
                   
            Trương Thị Thu Thủy
PHÒNG GDĐT NHA TRANG            

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THÁI

DANH SÁCH  CÁC CHÁU MG 5-6 TUỔI B
Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Ngọc Trâm- Nguyễn Thị Thu Thủy
                   
TT Họ và tên học sinh Ngày
 sinh
Họ tên cha Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Họ và tên chủ hộ  Địa chỉ
Gia đình
01 Phan Thị Khánh An 16/11/2016 Phan Văn Kha thợ mộc Phạm Thị Thùy đầu bếp Phan Văn Kha Thái Thông
02 Huỳnh Phúc An 28/06/2016 Huỳnh Đức Chi thợ máy Lê Thị Mỹ Linh điều dưỡng Huỳnh Đức Chi  Thủy Tú
03 Nguyễn Thùy Anh 29/9/2016     Nguyễn Thu Huệ nhân viên Nguyễn Thu Huệ Thái Thông
04 Mai Phú  Bình 03/12/2016 Mai Xuân Thịnh Tự do Nguyễn Thị Mỹ Linh Nội trợ Mai Xuân Thắng Thái Thông
05 Phạm Bảo  Châu 16/11/2016     Nguyễn Thị Ngọc Anh nhân viên Phạm Văn Đông Vĩnh Xuân
06 Nguyễn Minh  Đạt 27/1/2016 Nguyễn Quốc Huy Thang máy Nguyễn Xuân Hồng Buôn bán Nguyễn Quốc Huy Thái Thông
07 Nguyễn Hoàng Gia Hân 19/7/2016 Nguyễn Bon Thợ sơn Mai Thị Thu Thủy nội trợ Nguyễn Nông  Thái Thông 
08 Doãn Gia  Hân 06/11/016 Doãn Bá Lợi Bộ đội Phạm Thị  Mỹ Ngân CN Doãn Bá Lợi  Đ. Nhơn-VT 
09 Nguyễn Thái Hòa 03/11/2016 Nguyễn Xuân Lợi CNV  Nguyễn Thị Hồng Lên  Thợ may Nguyễn Xuân Lợi  Thái Thông
10 Nguyễn Đức Hưng 3/6/2016 Nguyễn Đức Thọ buôn bán Trần Thi Thanh Khiết nội trợ Nguyễn Đức Thọ Thái Thông
11 Lê Ngọc Hoàng Kim 13/7/2016 Lê Văn Huy công nhân Võ Thị Thưởng công nhân Võ Thị Thưởng Thái Thông
12 Phạm Quân Khang 29/10/2016 Phạm Huy Thanh công nhân Bùi Thị Kim Dung bán hàng Phạm Huy Thanh Vĩnh Thái
13 Nguyễn Gia Lâm 21/9/2016 Nguyễn Tấn Danh thợ hồ Trần Thị Hà phụ hồ Nguyễn Tấn Danh Thái Thông
14 Sử Chấn Hoài Nam 06/6/2016 Sử Hoàng Lê Quang Thất CNV     Sử Hoàng Lê Quang Thất Thái Thông
15 Trần Ngọc Ngân 21/12/2016 Trần Hoàng Việt nông Trần Thiị Nga nông Trần Hoàng Việt Đồng Nhơn- VT
16 Nguyễn Trọng  Nhân 26/12/2016 Nguyễn Văn Kha thợ hồ Trần Thị Mỹ Ngọc công nhân Nguyễn Văn Kha Thái Thông
17 Nguyễn Lê Hà Nhi 29/1/2016     Nguyễn Thị Huệ công nhân Nguyễn Thị Huệ Thái Thông
18 Nguyễn Hồng Phúc 23/04/2016 Nguyễn Thành Tâm LĐTD Nguyễn Thị Minh Tâm nội trợ Nguyễn Thành Tâm Thái Thông
19 Phùng Lê Thanh Quyên 11/5/2016 Phùng Tuấn Âu điện cơ Lê Thị Thanh Huyền  nhân viên Phùng Tuấn Âu Vĩnh Trung
20 Nguyễn Ngọc  Tiên 04/04/2016 Nguyễn Ngọc Hoàng KT sư Phạm Thị  Thanh Tiền Buôn bán Phạm Văn Chót Thái Thông
21 Huỳnh Hữu Thiên 21/12/2016 Huỳnh Hữu Thái Buôn bán Huỳnh Thị Thanh Phương KT Huỳnh Hứu Thơ Thái Thông
22 Lữ  Ngọc Bảo Trâm 01/7/2016     Lữ Thị Hoa CN Lữ Kỳ P. Tân- C Lâm
23 Đặng Phạm Tố  Uyên 15/3/2016 Đặng Thanh Hùng Lái xe Phạm Thị Liễu Nội trợ Đặng Thanh Hùng Thái Thông
                   
             
  Tổng số: 23/13 nữ         HIỆU TRƯỞNG
                   
                   
                   
            Trương Thị Thu Thủy
PHÒNG GDĐT TP.NHA TRANG            
TRƯỜNG MN VĨNH THÁI            
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG 4-5 TUỔI C  
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương Giang- Hà Thị Thanh
                   
Stt Họ và tên học sinh Ngày
 sinh
Họ tên cha Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Tên chủ hộ Địa chỉ Gia đình
05 Trương Quỳnh Anh 22/9/2017     Nguyễn Thiị Ngọc Bích LĐTD Nguyễn Thiị Ngọc Bích Vĩnh Xuân
08 Trần Ngọc Ánh 22/6/2018 Trần Văn Huynh thợ hồ Huỳnh Thị Hạnh Nguyên Buôn bán Trần Văn Huynh Vĩnh Xuân
01 Giang Gia  Hân 05/7/2017 Giang Nguyễn Minh Kiên CN Nguyễn Thị Mai Nội  trợ  Nguyễn Thị Bắc Nguyễn Trãi P Tân
07 Nguyễn Gia Linh 25/5/2018 Nguyễn Thạch Hùng ldtd Nguyễn Thị My kế toán Nguyễn Thạch Hùng Vĩnh Xuân
02 Trần Long 30/03/2018 Trần Qúy Khương Nhân viên Lý Thị Mỹ Lệ Nội  trợ  Trần Qúy Khương Vĩnh Xuân
03 Đồng Tuấn Minh 17/04/2018 Đồng Minh Tuấn LDTD Lý Thị Tường Vi Buôn bán Đồng Minh Tuấn Vĩnh Xuân
09 Đặng Nguyễn Trung Tín 28/3/2018 Đặng Đức Viễn CN Nguyễn Kiều lan Hương CN Đặng Đức Viễn Vĩnh Xuân
04 Trần Anh Thư 23/6/2017 Trần Xuân Hiển công nhân Võ Thị Hồng Dân công nhân Trần Xuân Hiển Vĩnh Xuân
06 Lê Uy 2/3/2018 Lê Đăng   Nguyễn Thị Thanh Vạn   Nguyễn Thiị Mười Vĩnh Xuân
             
  2017: 3, nữ 2         HIỆU TRƯỞNG
  2018: 6, nữ 2                
                   
                   
                   
            Trương Thị Thu Thủy
PHÒNG GDĐT TP.NHA TRANG            
TRƯỜNG MN VĨNH THÁI            
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG 5-6 TUỔI C 
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thúy Vân
                   
Stt Họ và tên học sinh Ngày
 sinh
Họ tên cha Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Tên chủ hộ Địa chỉ Gia đình
01 Nguyễn Hạnh Minh Anh 01/02/2016 Nguyễn Văn Chiến Kinh Doanh Phan Thùy Linh Kế toán Lý Thị Phít Vĩnh Xuân
06 Phạm Hùng Bách 17/10/2016 Phạm Nguyên Hùng lái xe Phan Thị Diễm Châu nội trợ Phạm Nguyên Hùng Thủy Tú
02 Phạm Trần Khánh  Linh 09/8/2016 Phạm Hữu Hùng Nhân viên Trần Thị Thu Thanh CD Trần Thị  Thúy Hoa Vĩnh Xuân
07 Nguyễn Bảo Thiên Minh '8/8/2016     Nguyễn Phan Khánh Phương LĐTD Nguyễn Phan Khánh Phương Thủy Tú
03 Lê Nhật Khánh My 6/3/2016 Lê Quốc Phong LĐTD Nguyễn Thị Lệ Thi Buôn bán Lê Quốc Phong  Mỹ gia
09 Đỗ Nhật Nam 11/11/2016 Đỗ Lê Minh Hải   Cao Lê Ngọc Trinh   Cao Văn Lộc Thủy Tú
05 Nguyễn  Phú Quý 09/3/2016 Nguyễn Quang Trí CN Hoàng Thị Hằng Nga CN Nguyễn Quang Trí Vĩnh Xuân
08 Lê Gia Tài 12/9/2016 Lê Gia Bình   Võ Thị Bé     Vĩnh Xuân
10 Trần Trí  Toàn 22/4/2016  Trần Trọng Tín   Mất   Nguyễn Thị Thúy Diễm  LĐTD  Ngô Thế Phượng   Diên Khánh 
04 Lê Tuấn Thịnh 11/09/2016 Lê Văn Huy CN Cao Thị Kim Thoa CN Đặng Thị Oi Vĩnh Xuân
11 Trần Thành Trung 04/05/2016 Trần Thanh Sự  NVAN   Đào Thị Ngọc Tuyết  Uốn  tóc Trần Thanh Sự Thái Thông
             
  Tổng số: 11/3 nữ         HIỆU TRƯỞNG
                   
                   
                   
                   
            Trương Thị Thu Thủy
PHÒNG GDĐT NHA TRANG            
TRƯỜNG MN VĨNH THÁI            
 
 
   
 
             
DANH SÁCH  HỌC  SINH LỚP MG  4-5 TUỔI D - NĂM HỌC 2021-2022
GV của lớp :  Ngô Trần Thảo Nguyên - Phạm Thi Thu Hiền
                   
TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Họ tên cha Nghề
nghiệp
Họ tên mẹ Nghề
nghiệp
Chủ hộ Địa chỉ
gia đình
01  Trần Ngọc Hoàng   An 08/01/2017 Trần Ngọc Hùng LĐTD Ma Ving  LĐTD  Trần Ngọc Hùng Đất Lành
02 Trần Ngọc Bảo  Anh 3/9/2017 Trần Xuân Quá LĐTD Nguyễn Thị Hồng Phúc  Buôn bán  Trần Xuân Quá Phước Thượng- P. Đồng
03 Đặng Hoàng Bảo Châu 12/09/2017 Đặng Trung Hiếu LĐTD Huỳnh Lê Thảo Thanh  kinh doanh  Đặng Trung Hiếu Đất Lành
04 Phạm Quỳnh Chi 12/3/2017 Phạm Khắc Công   Nguyễn Thị Tú Anh   Phạm Khắc Công  Đất Lành
05 Lê Ngọc  Diệp 06/10/2017 Lê Thành Độ CN Nguyễn Thị Lữ  CN  Lê Thành Độ  Đất Lành
06 Nguyễn Anh  Hào 19/08/2017 Nguyễn Đại Lễ Công nhân Lê Thị Thu Trang  Nội trợ  Nguyễn Đại Lễ Đất Lành
07 Phạm Khắc Hưng 12/3/2017 Phạm Khắc Công   Nguyễn Thị Tú Anh   Phạm Khắc Công  Đất Lành
08 Nguyễn Võ Minh Khang 28/8/2018 Nguyễn Hùng Khôi thợ sắt Võ Thị Sanh  Nội trợ  Nguyễn Hùng Khôi Đất Lành
09 Đoàn Anh Khôi 4/8/2017 Đoàn Đức Lượng lái xe     Đoàn Đức Lượng Đất lành
10 Nguyễn Hoàng Gia Linh 28/3/2017 Nguyễn Hoàng Vũ LĐTD Nguyễn Thị Tuyết Ngọc  Thợ may  Nguyễn Hoàng Vũ Đất Lành
11 Nguyễn Trọng Minh 20/9/2017     Lê Kim Ngọc Nội trợ Lê Kim Ngọc Đất Lành
12 Ngô Quý Thùy Minh 06/11/2017 Ngô Quý Tài CN Nguyễn Thị Kim Dung CN Ngô Quý Tài Đất Lành
13 Trần Ngọc Khả Ngân 15/10/2018 Trần Thanh Sơn đầu bếp Huỳnh Thị Kim Dung  LĐTD  Trần Thanh Sơn  Đất Lành
14 Nguyễn Trọng Nhân 29/4/2017 Nguyễn Ngọc Diệp LĐTD Nguyễn Thanh Ngọc Thạch  Nội Trợ  Nguyễn Ngọc Diệp Đất Lành
15 Nguyễn Lê Thiện Phúc 19/9/2017 Nguyễn Ngọc Hương CN Lê Thị Hạnh Nga  Nôi trợ  Nguyễn Ngọc Hương Đất Lành
16 Nguyễn Trung  Tín 02/07/2017 Nguyễn Hiếu công nhân Trịnh Lê Hoài Ân  Nhân viên  Nguyễn Hiếu Đất lành
17 Võ Đào Anh Triết 31/07/2017 Võ Minh Thu LĐTD Đào Thị Thuận  kinh doanh  Võ Minh Thu Đất Lành
                   
  Tổng số: 17/7 nữ          
  2018: 2, nữ 1         HIỆU TRƯỞNG
  2017: 15, nữ6                
                   
            Trương Thị Thu Thủy
PHÒNG GDĐT NHA TRANG            
TRƯỜNG MN VĨNH THÁI            
 
 
               
DANH SÁCH  HỌC  SINH LỚP MG  5-6 TUỔI D - NĂM HỌC 2021-2022
GV của lớp :  Phạm Xuân Thị Thái Hoàng
                   
TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Họ tên cha Nghề
nghiệp
Họ tên mẹ Nghề
nghiệp
Chủ hộ Địa chỉ
gia đình
01 Huỳnh Nguyên Thiên Bảo 09/12/2016 Huỳnh Văn Sa CN Nguyễn Thị Hồng Nhung CN Huỳnh Văn Sa Đất Lành
02 Lê Văn Bảo 01/01/2016 Lê Văn CN Nguyễn Thị Nội trợ Lê Văn Đất Lành
03 Trần Gia  Hân 21/11/2016 Trần Ngọc Cường Điện lạnh Bùi Thị Thành  Nội trợ  Trần Ngọc Cường  Đất Lành
04 Nguyễn Ngọc Gia Hân 25/12/2016  Nguyễn Sỉ Toản   Thợ sắt  Nguyễn Thị Bi  Nội trợ   Mai Thị Lý  Đất Lành
05 Nguyễn Gia  Linh 31/01/2016 Nguyễn Cường LĐTD Nguyễn Thị bảo Châu  Thợ may  Nguyễn Văn Phước Đất Lành
06 La Tâm  Minh 22/11/2016 La Đại Sơn LĐTD Bùi Thị Minh Tâm  LĐTD  La Văn Thạch Đất Lành
07 Đỗ Ngọc Thanh Ngân 10/03/2016 Đỗ Ngọc Trung LĐTD Trần Thị Thanh Loan  CN  Đỗ Ngọc Trung Ph. Đồng
08 Nguyễn Minh Phát 15/04/2016 Nguyễn Minh Tấn CN Phạm Thị Thu Dung  Nội trợ  Nguyễn Minh Tấn  Đất Lành
09 Quảng Trần Lan  Phương 20/10/2016  Quảng Văn Cư   LĐTD  Trần Thị Khánh Ly  Nội trợ   Trần Thiện Nhã   Đất Lành
                   
  Tổng số: 9/ 5 Nữ          
            HIỆU TRƯỞNG
                   
                   
                   
            Trương Thị Thu Thủy
 
Video