Cơ cấu tổ chức
  13/05/2022 11:24        

Cơ cấu tổ chức Trường mầm non Vĩnh Thái

Trường mầm non Vĩnh Thái có đầy đủ về cơ cấu tổ chức các bộ phận hoạt động xuyên suốt, được thực hiện theo qui định của Điều lệ trường mầm non. Nhà trường luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhà trường đã xây dựng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động; thực hiện đầy đủ các công tác quản lý, quản lý tài chính, tài sản theo qui định. Công tác chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ an toàn cho viên chức, lao động và các trẻ cũng được nhà trường chú trọng; thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi nhằm hỗ trợ chương trình GDMN và góp phần giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, các tổ chuyên môn và tổ văn phòng của nhà trường đều thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

đang cập nhật...

 
Video