TỔ VĂN PHÒNG
  13/05/2022 10:46        

Tổ văn phòng gồm có 07 thành viên

Tổ văn phòng gồm có 9 thành viên

TỔ VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Lệ Hằng -  TTVP

Huyền Trang – TPVP + Kế toán

Trương Thị Thu Thủy – Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Đỗ Công Phong

Phạm Lén

Trần Văn Hà

Đặng Ngọc Sơn

 

NHÂN VIÊN NẤU ĂN

Nguyễn Thị Kim Sang

Đặng Thị Hồng

Nguyễn Thị Tơ

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hải

Trương Trần Diễm Kiều

 
Video