13/05/2022 14:16        

Trải nghiệm mua hàng tại Maxi Mark Nha Trang

Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các bé khối mẫu giáo lớn đã có trải nghiệm mua sắm thú  vị tại siêu thị Maxi mart. 

 
Video