03/07/2022 20:48        

Tham quan trường tiểu học Vĩnh Thái

https://drive.google.com/file/d/1qAh_mLUB9VV8Lt6Mqn8tTZNkHzAVnFKh/view?usp=sharing

 
Video