13/05/2022 10:38        

BÁO CÁO Về việc thực hiện Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn 2025 tại năm học 2021-2022

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VĨNH THÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/BC-MNVT

Vĩnh Thái, ngày ...  tháng 5 năm 2021

 

                                                                                                                                                  BÁO CÁO

 Về việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

 năm học 2021-2022

 

 
 

 

Thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 1 từ năm 2021-2023. Năm học 2021-2022 là năm học dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp, mặc dù vậy nhưng nhà trường đã không ngừng vượt khó, sáng tạo luôn phấn đấu giữ vững và phát huy các thành tích đạt được, chất lượng giáo dục, luôn là một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh. Đây cũng là năm học thực hiện kết thúc kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển trường mầm non Vĩnh Thái năm học 2021-2022.

Quy mô phát triển:

Tổng số trẻ nhận  255  theo chỉ tiêu giao.

+ Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi: 50 trẻ

+ Mẫu giáo: 205 trẻ

- Về cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số cán bộ giáo viên toàn trường:  32 người.

Trong đó:    +  Giáo viên:   21 (100% trên chuẩn)

+  BGH:   03 (100% trên chuẩn)

+  Nhân viên:   08

- 100% CBGVNV có phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết với nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của ngành và nhà trường đề ra.

-  Các tổ chức đoàn thể        

Chi bộ trường Mầm non Vĩnh Thái với 10 đảng viên, Chi bộ hoàn thành xuất sắc tiêu biểu năm 2021. Công đoàn cơ sở hoạt động có 03 tổ với 33 đoàn viên, nhiều năm liền đạt CĐCS vững mạnh, Chi đoàn thanh niên vững mạnh.

Thực hiện “Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường năm học 2021-2022 nhà trường đã tiếp tục xây dựng trường vững mạnh, không ngừng vươn lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Trường mầm non Vĩnh Thái năm học 2021-2022 duy trì ổn định về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có uy tín trong toàn thành phố Nha Trang.

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Đặc điểm tình hình

1.1 Điểm mạnh

a) Vị trí địa lý

Trường có 04 điểm trường đặt tại 04 khu dân cư xã Vĩnh Thái (Thủy Tú, Thái Thông, Vĩnh Xuân, Đất Lành) Điểm chính tại 139 Thủy Tú- Vĩnh Thái - Thành phố Nha Trang, khuôn viên trường có diện tích 724,3 m2. Rộng nhất điểm Đất lành với diện tích 2.501m2.. hẹp nhất điểm Vĩnh Xuân với diện tích 691,3m2.

b)Về chất lượng đội ngũ

-  BGH: 3/3 có trình độ trên chuẩn, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trung cấp lí luận chính trị hành chính, quản lý giáo dục. BGH được Phòng giáo dục xếp loại 3 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trình độ chuyên môn giáo viên 100% trên chuẩn

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển.

c) Cơ sở vật chất

-  Diện tích khuôn viên của nhà trường rộng rãi, thoáng mát, quy hoạch sân chơi cho trẻ hợp lý, sáng tạo, đa chức năng, phù hợp với sự phát triển của trẻ và thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm non.

- Phòng học: 17 phòng, có đầy đủ thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học

- Phòng làm việc:

+ Phòng y tế : 1

+ Phòng hội trường : 01

+ Phòng điều hành: 3 ( 01 phòng hiệu trưởng; 02 phòng Phó hiệu trưởng)

+ Phòng chức năng: 01

Cơ sở vật chất đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học

* Tăng cường CSVC năm học 2021-2022: Tổng cộng 194.289.000 đồng.

+ Năm học 2021-2022: Nhìn chung về cơ sở vật chất nhà trường đã trang bị tương đối đầy đủ từ nguồn ngân sách, học phí và nguồn khấu hao cơ sở vật chất. Cụ thể:

- 01 máy in: 8.880.000 đ

- 03 bàn phím: 3.600.000đ

- Cỏ nhân tạo: 4.800.000 đ

- Tủ y tế lớp         : 2.000.000 đ

- Tủ hấp chén: 48.850.000 đ

- Khung sắt  siêu thị: 3.200.000 đ

- Đồ dùng học tập và cá nhân: 33.665.700 đ

- Đồ chơi theo TT02      : 38.014.000 đ

- Vách ngăn nhà vệ sinh : 38.520.000 đ

- Dụng cụ cho lớp, bếp  :    17.507.000 đ  

d) Công tác phát triển

Thực hiện theo thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Tổng số cháu nhận  255  theo chỉ tiêu giao.

+ Nhóm trẻ 25-36 tháng          :  50 trẻ/nhóm

+ Lớp MG  3-4 tuổi       :  60 trẻ/ lớp

+ Lớp MG 4-5 tuổi                  :  70 trẻ/4 lớp

+ Lớp MG 5-6 tuổi                  :  75 trẻ/4 lớp

- Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: 75/02 lớp/47 nữ   Tỷ lệ: 100%

* Thành tích:

+ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: đạt 02 giỏi

+ Hội thi Bé với ATGT cấp thành phố đạt giải nhì toàn đoàn

          + Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp trường có 28 bộ dự thi, trong đó: giải A: 03 bộ; giải B: 11 bộ; giải C: 11 bộ, giải khuyến khích: 03 bộ.

* Kết quả thi đua cuối năm:

            Chi bộ có 9 đảng viên HTTNV năm 2021, trong đó có 01 đảng viên HTXSNV, Chi bộ trong năm học đã chuyển đảng chính thức 01 đảng viên Nguyễn Thị Lệ Hằng ngày 01/8/2020.  Chi bộ được tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021.

Tổng kết năm học 2021-2022, nhà trường có  33/34 cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” (tỷ lệ 97,05 %).

Tập thể Nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”;

+ Không có cá nhân bị hình thức kỷ luật khiển trách trở lên

 1.2. Điểm hạn chế

- Chưa có biên chế và phòng tư vấn tâm lý trẻ em.

          2. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết

- Nhà trường tham mưu đề xuất với các cấp lãnh đạo để sửa chữa điểm Thái thông và Vĩnh xuân đã xuống cấp để đảm môi trường an toàn cho CBGVNV và trẻ yên tâm công tác và học tập.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIÊN LƯỢC TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Tầm nhìn

 Một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng là nơi phát triển tài năng. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên. Ổn định về chất lượng.

2. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm có chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện.

 3. Giá trị:

- Tinh thần trách nhiệm; Tính trung thực; Dân chủ tập trung;

- Tinh thần đoàn kết; Đối xử công bằng; Môi trường thân thiện; 

- Tính sáng tạo; Tính kiên trì; Lòng tự trọng;

- Tính cộng đồng; Sự hợp tác; Lòng nhân ái;

- Linh hoạt; Có tri thức; Hướng đến tương lai.

4. Phương châm hành động

           Chất lượng chăm sóc giáo dục là danh dự của nhà trường

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Mục tiêu chung

          Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đội ngũ cán bộ quản lý:

+ Trình độ chuyên môn: 100% trên chuẩn.

+ Trình độ quản lý:  03 Tốt nghiệp đại học quản lý

+ Trình độ chính trị: 03 trung cấp lí luận chính trị.

+ Đánh giá chuẩn hiệu trưởng + Phó hiệu trưởng đạt khá trở lên

+ Sáng kiến kinh nghiệm: 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố.

- Đội ngũ giáo viên:

+  100 % có trình độ đại học, cao đẳng sư phạm mầm non.

+  85% đạt chuẩn nghề nghiệp được xếp loại  từ khá trở lên

+ 100% ứng dụng thành thạo trong soạn bài và biết ứng dụng trong giảng dạy.

+ Đạt 90 % giáo viên giỏi cấp trường.

+ Tất cả giáo viên đều có bộ đồ dùng dạy học tự tạo phục vụ giảng dạy.

+ Sáng kiến kinh nghiệm: 02 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố.

- Nhân viên:

+ 100% nhân viên được bồi dưỡng kiến thức theo nghiệp vụ

-  Học sinh:

+ Huy động trẻ 2 tuổi ra lớp 35%.

+ Huy động trẻ 3 à 5 tuổi ra lớp trên 90%.

+ Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 99,9%.

+ Chuyên cần: Trên 90 %, MG 5-6 tuổi đạt 95% trở lên.

+ Hạn chế tốc độ trẻ thừa cân và béo phì (nếu có).

+ Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 5% ( nếu có)

+ Giảm tỷ lệ thấp còi xuống dưới 5% (nếu có).

+ 100% trẻ đạt mục tiêu cuối độ tuổi.

+100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

+ 100% trẻ mạnh dạn, tự tin, lễ phép, biết vệ sinh cá nhân và có thói quen vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường. Tích cực tự giác tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, có tinh thần giúp đỡ bạn. Có kỹ năng trong giao tiếp.

- Cơ sở vật chất:

Xây dựng môi trường giáo dục Lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi trường vật chất trong và ngoài lớp học ngày một hiện đại, tăng cường xây dựng môi trường phát triển thể lực cho trẻ, bằng nguồn kinh phí tự chủ, xã hội hóa, tham mưu cấp trên hỗ trợ.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ

Tiếp tục duy trì đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Tham mưu với cấp trên tạo điều kiện để giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo theo qui định.

Sắp xếp, bố trí cho giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ tin học ngoại ngữ, cao đẳng đại học sư phạm mầm non, bằng nguồn kinh phí cá nhân đảm bảo không ảnh hưởng tới thời gian công tác.

 Bồi dưỡng chuyên môn: Tăng cường công tác dự giờ, tổ chức thao giảng, tổ chức kiến tập theo từng lĩnh vực, sinh hoạt chuyên môn trường - tổ đúng theo qui định, tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm, giao lưu học hỏi chuyên môn giữa các đơn vị trên địa bàn. Tổ chức tốt các hội thi làm đồ dùng dạy học, khuyến khích giáo viên tự học tập công nghệ thông tin để ứng dụng trong soạn và dạy đáp ứng với sự phát triển của xã hội.

Tổ chức các hội thi: giáo viên giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp trường, hội thi làm đồ dùng dạy học, các hội thi của học sinh…

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

          Coi trọng giáo dục kĩ năng sống, nâng cao thể lực và huy động trẻ đến trường đảm bảo chỉ tiêu.

Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

Lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp, tổ chức các hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Xây dựng thực đơn phong phú phù hợp, chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, động viên trẻ ăn hết suất, ngủ đủ giấc, uống đủ nước đảm bảo trẻ phát triển tốt.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, phòng tránh các tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng Nha Trang khám sức khỏe định kì, Y tế nhà trường có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho trẻ, Phối hợp với trạm y tế của xã cho trẻ uống vacxin, tiêm phòng, …                                             

Đảm bảo chất lượng bữa ăn của trẻ hằng ngày với đầy đủ các chất dinh dưỡng, phấn đấu đạt tỉ lệ chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ theo Thông tư 28, đảm bảo có đủ nước sạch dùng cho trẻ, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm không để ngộ độc thức ăn xảy ra.

3. Cơ sở vật chất

Huy động nguồn xã hội hóa, sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường, huy động được các doanh nghiệp trong địa bàn hỗ trợ, ưu tiên mua sắm bổ sung đồ chơi Xây dựng môi trường vật chất trong và ngoài lớp học ngày một hiện đại, tăng cường xây dựng môi trường phát triển thể lực cho trẻ ngày càng phong phú, trang bị ti vi đủ cho tất cả nhóm/lớp để sử dụng cho mục đích chuyên môn giảng dạy trẻ, nâng cấp mạng wifile thường xuyên để công tác ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý hiệu quả hơn.

V. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Tiếp tục phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, phụ huynh học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 – 2022:

+ Tuyên truyền quảng bá sâu rộng chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh để trở thành hành động.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

- Năm học 2022- 2023, trường mầm non Vĩnh Thái đăng ksy đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Giai đoạn tiếp theo từ năm 2022 đến năm 2025 và tầm nhìn 2030:

+ Tiếp tục khẳng định thương hiệu về chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ một cách bền vững.

+ Xây dựng được mô hình giáo dục hiện đại đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

4. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với các Phó Hiệu trưởng

 Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra, đánh giá và đề xuất giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao hơn.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn

 Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Năm học 2021-2022, là năm học thực hiện giai đoạn 1 “Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến 2030”, trường Mầm non Vĩnh Thái có nhiều cơ hội, song không ít những khó khăn và thách thức. Việc thực hiện kế hoạch năm học theo chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021– 2025 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và Cấp ủy, Chính quyền địa phương.

2. Kiến nghị: Không

Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện “Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường tại năm học 2021-2022 của trường Mầm non Vĩnh Thái./.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Toàn thể CBGVNV trường (Mail);

- Lưu: VT, HT.                                                                      

 

                                                                           Trương Thị Thu Thủy

 

 

 
Video